ع. کرمی چهارشنبه 12 آذر 1393 12:00 ب.ظ نظرات ()


هر کس در آغاز روز خود را خوشبو کند ، خِرَدش تا شب با وی خواهد بود .

                                                                   مفاتیح الحیاه , ص 133