ع. کرمی شنبه 15 آذر 1393 12:00 ب.ظ نظرات ()


رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) :                                                                                                

هر کس به فرزندش قرآن بیاموزد روز قیامت پدر و مادر او را فرا می خوانند و دو جامه بر آن دو میپوشانند
که از نور آن چهره های بهشتیان روشن میگردد.                                                                                 
                                                                                                                مفاتیح الحیاة , ص 244