ع. کرمی چهارشنبه 8 بهمن 1393 11:03 ق.ظ نظرات ()

بسم الله الرحمن الرحیم.

پیامبر(ص)به جبرئیل فرمود:از(مکان)درهای جهنمبرایم بگو؛جبرئیل عرض کرد:درِ اول که در آن منافقان ، کافران ، اصحاب مائده و آل فرعون هستند و نامش هاویه است.درِ دوم که مشرکان در آنند و جحیم نام دارد.درِ سوم که صائبان(ستاره پرستان)در آن هستند و سَقَر نامیده می شود.درِ چهارم که نامش لظی(دوزخ)است و در آن ابلیس و پیروانش و زرتشتیان(مجوسیان)هستند.درِ پنجم حُطَمه نام دارد و یهودیان1در آنند.درِ ششم هم مسیحیاندر آنند.سپس جبرئیل(ع)ساکت شد.پیامبر(ص)فرمود:آیا(مکان)درِ هفتم را به من نمی گویی؟عرض کرد:ای محمد(ص) از من در این باره مپرس!

پیامبر(ص)فرمود:ای جبرئیل!از درِ هفتم هم بگو.پس جبرئیل عرض کرد:این در برای اهل گناهان کبیره از امت توست!کسانی که توبه نکرده و مردند.سپس پیامبر(ص)بی هوش افتاد.جبرئیل سر پیامبر(ص)را به دامن گرفت تا به هوش آید.وقتی به هوش آمد فرمود:ای جبرئیل مصیبتم بزرگ و اندوهم سخت شد.مگر از امت من کسی به دوزخ می رود؟

عرض کرد:آری.اهل گناهان کبیره ی امتت.سپس رسول خدا(ص) و جبرئیل(ع)با هم گریستند و رسول خدا(ص)به خانه رفت و از مردم کناره گرفت و جز برای نماز بیرون نمی آمد.

1:با توجه به نظرات مفسران عالی مقام قرآن ، احتمالا منظور از درب های جهنم که در قرآن هم آمده اند طبقات جهنم اند(نه درب های ورودی)

2:منظور یهودیان و مسیحیان صالح زمان حضرت موسی و حضرت عیسی علیهما السلام نیست ، بلکه منظور کسانی است که بعد از ظهور دین کامل و برتر اسلام ، باز هم مسیحیت و یهودیت را انتخاب می کنند.

منبع:اسرار الصلاه.تالیف:آیت الله ملکی تبریزی.صفحه ی 175 و 176

با تشکر از آقای سلمان محمدی ، ارسال کننده ی مطلب