ع. کرمی سه شنبه 10 شهریور 1394 03:16 ق.ظ نظرات ()

برای صبح قیامت بس است نام علی

برای صبح قیامت بس است نام علی

          و رمز رفـتن جنت بود سـلـام علی

                   به صبح روز قیامت و با صوت جلی

                                علی امام من است و منم غلام علی

                                              به حال سجده بیفتم به احترام علی

                                                          خوشا دمی که بمیرم به زیر گام علی

                                                                       به گنبد و به ضریح و به حرمت نجفش

                                                                                  علی امام من است و منم غلام علی

                                                                         مرا چه قدرت خواندن ز احتشام علی

                                                             مرا چه قدرت گفتن بود مرام علی

                                              به درگهش به خدا کم ترم ز مور اما

                              علی امام من است و منم غلام علی

                   چه گویم و چه نگویم من از مرام علی

      چه دانم و چه ندانم من از مقام علی

                 همیشه پیش قدوم تو سجده می آرم

                              علی امام من است و منم غلام علی...


دانلود صوت با صدای حاج حسین سیب سرخی